login:
hasło:
Logo

O programie

Przykładowe projekty

Świat kolorów Baumit

Jak kolorować obiekty?


Spis treści
---
 1. Opis narzędzi »
 2. Zmiana przeźroczystości warstwy »
 3. Zarządzanie warstwami »
 4. Zmiana pory dnia »
 5. Nadawanie kolorów »
 6. Menadżer produktów »
 7. Menadżer warstw »
 8. Utworzenie projektu »
 9. Zarządzanie projektami »
 10. Rysowanie warstw »
 11. Drukowanie »
 12. Skróty klawiszowe »
 13. Wymagania »
Opis narzędzi
---

menu
"Wyczyść warstwy" - Usuwa wszystkie warstwy z projektu. "Dodaj/Zmień zdjęcie" - Otwiera menadżera do zmiany zdjęcia w projekcie. Po powrocie do projektu, należy wgrać aktualne zdjęcie.


"Zapisz" - Zapisuje bieżącą wersję projektu na serwerze.
"Wgraj warstwy z serwera" - Pobiera warstwy z bazy danych na serwerze. Wszystkie niezapisane dane w projekcie zostaną utracone.
"Dezaktywuj warstwę" - Odznacza aktywną warstwę. "Zaznaczanie warstw" - Umożliwia zaznaczenie warstwy poprzez kliknięcie na zdjęciu.
"Rysowanie warstwy" - odawania kolejnych wierzchołków warstwy/podwarstwy. "Przesuwanie" - Umożliwia dowolne przesunięcie zdjęcia.
"Pobieranie koloru z warstwy" - W ramach tej samej faktury, umożliwia pobranie koloru do próbnika z warstwy projektu.
"Powiększanie" - Umożliwia powiększenie wybranego obszaru, poprzez jego zaznaczenie. "Powrót do oryginalnego rozmiaru"
"Powiększenie" "Pomniejszenie"
"Koloruj aktywną warstwę"
"Menadżer produktów"


Zmiana przeźroczystości warstwy
---

alpha "Przeźroczystość" - Służy do ustawiania przeźroczystości aktywnej powłoki. Domyśle ustawiona wartość wynosi 72%.


Zarządzanie warstwami
---

warstwy "Warstwy w projekcie" - Wybierając daną warstwę/podwarstwę z listy, ustawiamy ją jako aktywną w projekcie.


Zmiana pory dnia
---

pora dnia "Wybierz porę dnia" - Narzędzie umożliwia zobaczenie zmian odcieni kolorów w zależności od pory dnia. Strzałka wskazuje aktualnie aktywną porę dnia. Można ją zmienić poprzez kliknięcie w jedną z trzech ikon: Wschód, Południe, Zachód.


Nadawanie kolorów
---

kolory

"Kolory" - Aby zmienić kolor w próbniku, klikamy w wybrany kolor na palecie kolorów.inne kolory "Inne kolory" - Wybraną warstwę możemy pokolorować na dowolny kolor, poprzez wybranie trzech kolejnych składowych i kliknięcie w powstały kolor przy aktywnej warstwie.


Menadżer produktów
---

menadżer lista

"Spis produktów" - Z lewej strony menadżera znajduje się spis dostępnych produktów. Po wybraniu produktu, zostaje on pokazany w powiększeniu w oknie po prawej stronie. Za pomocą palety kolorów znajdującej się na dole, możemy dopasować do produktu odpowiedni kolor. Dla wybranego produktu ukazują się tylko kolory z nim występujące.


powrót "Powrót" - Powoduje powrót do projektu.


Utworzenie projektu
---
 1. Zaloguj się używając formularza znajdującego się z prawej strony u góry. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w systemie, utwórz je korzystając z formularza rejestracyjnego Świat kolorów Baumit
 2. Z górnego menu wybierz Moje projekty. Ukaże się lista wszystkich Twoich projektów. Aby dodać nowy, z menu znajdującego się pod górną belką, wybierz Dodaj nowy projekt.
 3. Wypełnij formularz, za pomocą "Przeglądaj" wskaż plik graficzny, w formacie *.jpg, znajdujący się na dysku. A następnie kliknij ». (Zdjęcie najlepiej w formacie 640x480. Nie większe niż 1024[KB]).
 4. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, zostaniesz przeniesiony do spisu Twoich projektów.


Zarządzanie projektami
---
 1. Wszystkie swoje projekty możesz oglądać klikając w nazwę danego projektu. Zostaniesz wówczas przeniesiony do aplikacji bez możliwości edycji projektu.
 2. Aby otworzyć swój projekt z możliwością pełnej edycji, należy wybrać ikonkę z menu znajdującego się z prawej strony każdego projektu.
 3. Aby zmienić ustawienia i nazwę projektu należy wybrać ikonkę Edytuj .
 4. Kasowanie projektu odbywa się poprzez kliknięcie w Kasuj .


Rysowanie warstw
---
 1. Aby rozpocząć rysowanie warstwy należy za pomocą menadżera warstw, do którego można wejść za pomocą Zarządzaj warstwami, stworzyć odpowiednią warstwę a następnie wskazać ją w spisie warstw w prawym menu.
 2. Samo rysowanie rozpoczynamy po wybraniu narzędzia Rysowanie warstwy, (rys.w) znajdującego się w lewym menu. Rysowanie odbywa się na bieżąco poprzez wstawianie kolejnych wierzchołków warstwy, aż do osiągnięcia zamierzonej figury.
 3. Aby w narysowanej warstwie wykonać otwór należy, za pomocą menadżera warstw, w wybranej warstwie stworzyć podwarstwę, a następnie ustawić ją jako aktywną w spisie warstw, znajdującym się w prawym menu. Rysowanie odbywa się poprzez wstawianie kolejnych wierzchołków wycinanej figury (rys.pw). Rysując podwarstwę poza obszarem podstawowej warstwy, tworzymy jej dalszą część. W ten sposób możemy stworzyć wiele powierzchni niepołączonych ze sobą, a znajdujących się w jednej warstwie.
 4. Jeżeli mamy już narysowaną całą warstwę, możemy nadać jej kolor za pomocą próbnika: W tym celu z menu po lewej stronie wybieramy narzędzie Zaznaczenie warstw, za pomocą, którego wybieramy interesującą nas warstwę. Po wybraniu warstwy, klikamy na kolor w próbniku, przenosząc go na wybraną wcześniej warstwę.
 5. Kolor w próbniku zmieniamy za pomocą palety kolorów, lub menadżera produktów, którego otwieramy poprzez podwójne kliknięcie w kolor próbnika, lub w Zmień produkt.
 rys.w    rys.pw 


Drukowanie
---
 1. Aby wydrukować projekt, należy z lewego menu wybrać narzędzie Drukuj. w głównym oknie otworzy się podgląd drukowania. Za pomocą paska przewijania możemy obejrzeć cały wydruk.
 2. Wydrukowane kolory mogą różnić się od tych na monitorze, ze względu na ustawienia kolorów drukarki, a także na różne temperatury kolorów monitorów.

Menadżer drukowania
---

drukuj "Drukuj" - Powoduje wydruk strony widocznej na podglądzie.


powrót "Powrót" - Powoduje przeniesienie do projektu.


Skróty klawiszowe
---

 1. N - tworzy nową warstwę o domyślnej warstwie.
 2. M - tworzy podwarstwę, o domyślnej nazwie, w aktywnej warstwie.
 3. Enter - przywraca oryginalne rozmiary.
 4. UP, DOWN, LEFT, RIGHT - przesuwanie projektu.
 5. +/- - powiększanie/pomniejszanie projektu.


Wymagania
---

Minimalne wymagania do poprawnego działania programu:
 1. procesor Pentium 800Mhz, lub jego odpowiednik.
 2. system operacyjny Windows XP, lub nowszy.
 3. zainstalowany Flash player 8, lub nowszy.
 4. 256 MB pamięci RAM.
 
© Baumit 2007 - Wszelkie prawa zastrzeżone              webmaster: multimedia communication